Stallingsformulier

Zwaar bewolkt en regen en 12° C met windkracht 2

 

Verplicht door ALLE LEDEN MET EEN BOOT in te vullen!

Er is maar beperkte ruimte op de wal. Toekenning van een ligplaats op de wal is op volgorde van binnenkomst van het stallingsformulier. Eigenaar van de boot moet zelf voor passende bokken zorgen. Bokken worden begin oktober uit het bokkenhok gehaald zodat de eigenaar de bokken kan controleren, eventueel repareren en voorzien worden van zijn naam. Wordt de boot gehesen dan is men verplicht aanwezig te zijn.

Indienen van het digitale stallingsformulier is mogelijk vanaf 1 september, edoch uiterlijk 1 oktober. In deze tijdsperiode zal aan de rechterkant van deze pagina een invulformulier verschijnen, waarmee u uw voorkeuren direct kunt indienen.
U dient dan nog wel de verzekeringsbescheiden los daarvan te mailen. Maar hierover ontvangt u na het invullen van de digitale stallingsformulier per mail een herinnering en werkinstructie.

Wij attenderen u er op dat verzekering verplicht is volgens de statuten, het huishoudelijk- en  jachthavenreglement.

Door op verzenden te drukken gaat u gelijk akkoord met de voorwaarden zoals die gelden bij de opgegeven stallings - en/of hijsacties. De vereniging is hierbij overigens niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen tijdens de acties.

 

 

Daarnaast is het ook mogelijk om een printversie (tijdens de bovenstaande data te vinden op onze downloadpagina) van het stallingsformulier ingevuld (met verzekeringsbescheiden) achter te laten in de groene bus in de hal van het clubgebouw of de postbus aan het hek. Ook is het mogelijke deze per post op te sturen naar Watersport Vereniging Sloterplas, Christoffel Plantijngracht 2, 1065 DA Amsterdam.

 

Ondergetekende & Eigenaar van

 

Gegevens vaartuig

 

Verzekering

 

Wensen*

* Ik heb de gegevens naar waarheid ingevuld en ben akkoord met de voorwaarden zoals deze staan vermeld op de website. Daarbij is mijn boot verzekerd en zal ik vóór 1 oktober mijn verzekeringspapieren aanleveren.

 

2018: Verwerking Gebruik Persoonsgegevens

 


Beveiligings code Beveiligings code