Werkplichtbeleid

Zwaar bewolkt en regen en 13° C met windkracht 2

 

Ieder lid is volgens het huishoudelijk reglement verplicht deel te nemen aan de werkplicht. Zo houden wij onze haven in goede staat. Voor nu, en in de toekomst. Onderstaand de richtlijnen van deze werkplicht.

  • De werkplichttijden zijn op de zaterdagen en/of zondagen van 10:00 tot en met 13:00.
  • Het uitgangspunt is dat elk lid uiterlijk om 10:00 aanwezig dient te zijn, of bij een eventuele verlate aankomst de teamleider vooraf (telefonisch) op de hoogte dient te stellen. Komt een lid te laat zonder dit vooraf te melden, dan zal het betreffende lid geweigerd worden en geacht worden op een ander (ook bij het bestuur aangekondigd) moment de werkplicht alsnog in te halen.
  • Een ander extra uitgangspunt zal de eindtijd zijn. Alhoewel de we allemaal weten dat de werkplichten nogal eens eerder dan 13:00 kan eindigen, mag dit vanuit een lid nooit het uitgangspunt zijn. Met andere woorden: houd in de planning rekening met drie uur werkplicht. De aanwezige teamleider kan ter plaatse besluiten om de werkplicht eerder te beëindigen, maar zal in dit geval altijd de credo "samen uit, samen thuis" hanteren.
  • Mocht de betreffende roosterdatum niet uitkomen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het inplannen van een alternatief moment altijd bij het lid zelf. Daarbij dient een lid altijd vooraf het bestuur via mail op de hoogte te houden van deze wijziging. Het bestuur gaat er hierbij vanuit dat het lid niet alleen zelf een alternatief moment (binnen hetzelfde kalenderjaar) voor zichzelf inplant, maar ook zijn uiterste best doet om een ander lid zijn afwezigheid te laten opvullen zodat de teamleiders niet in een onderbezet team terecht komen.

 


art7-8reglement