Coronabeleid WVS (UPDATE 24/3)

Zwaar bewolkt en 9° C met windkracht 3

 

Coronabeleid WVS (UPDATE 24/3)

Geplaatst op 24-03-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Het Bestuur

==================================================================================

Amsterdam, 24 maart 2020.

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn onder meer:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

In de Ganzenpraet die binnenkort verschijnt delen wij met u dat het bestuur de “Hijsdag” heeft verplaatst van zaterdag 4 april naar zaterdag 18 April. Bovengenoemde maatregelen nopen ons om de hijsdag opnieuw te verschuiven. Het bestuur houdt er dan ook rekening mee dat de hijsdag op z’n vroegst zaterdag 6 juni zal kunnen plaatsvinden. Ook de aangekondigde Algemene Leden Vergadering komt te vervallen en zal naar een laten tijdstip worden verplaatst. Hierover zullen wij u tijdig informeren. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet en als er toch mogelijkheden zijn om alsnog de hijsdag te vervroegen dan zullen wij dat zeker niet nalaten. Voorlopig plannen we de hijsdag op zaterdag 6 juni met het voornemen om daar een extra feestelijk tintje aan te geven.

En als u toch op de haven moet zijn: “Houdt alstublieft de 1,5 meter in acht”. We zouden het betreuren dat door de komst naar de haven het coronavirus onder onze leden wordt verspreid.   

==================================================================================

Amsterdam, 16 maart 2020.

Zoals u via de media hebt kunnen vernemen moeten alle horeca gelegenheden en sportclubs met onmiddellijke ingang de deuren sluiten. Vandaag hebben wij de gevolgen hiervan voor onze vereniging in het bestuur besproken. Ten aanzien van de uitvoering van deze maatregelen is de overheid zeer duidelijk en biedt ons inziens geen enkele ruimte om daarvan af te wijken.
 
In dat licht heeft het bestuur het navolgende besloten:

- het verenigingsgebouw is tot nader order uitsluitend toegankelijk voor sanitair gebruik.
- alle overige gebruik/samenkomsten is het gebouw dus niet toegankelijk (dus de kantine en keuken is dicht!!!!)
- geplande festiviteiten zullen worden afgezegd.
- tot nader order komen activiteiten als werkplicht e.d. te vervallen.
- de leden zullen per email worden geïnformeerd.
- toegang van het verenigingsgebouw is middels de Key(Druppel) geblokkeerd.
- het bestuur gaat ervan uit dat een ieder daarin zijn verantwoordelijkheid neemt en indien een lid daarvan afwijkt dan wijzen als bestuur dan ook elke verantwoordelijkheid af.
- bij de huidige regelgeving is het niet mogelijk om de hijsdag op 4 april door te laten gaan. Inmiddels zijn met Saan nieuwe afspraken gemaakt en is de hijsdag voorlopig verplaatst naar zaterdag 18 april.
 
Wij kunnen ons voorstellen dat leden toch nog wat aan hun boot willen doen. Als u dit wilt dan doet u dit op eigen risico en buiten onze verantwoordelijkheid.
 
Zoals boven gemeld houden wij de sanitaire ruimten open. Verder verzoeken wij u de gedragsregels welke door de overheid worden geadviseerd op te volgen. Het zijn geen leuke maatregelen maar als bestuur wijken we op geen enkele wijze van deze spelregels af. Eventuele vragen wij u per email aan het bestuur te richten. Indien er zich hieromtrent nieuwe ontwikkelingen voor doen dan zullen wij direct informeren.

==================================================================================

Amsterdam, 13 maart 2020.

Het Coronavirus breidt zich gestaag uit en het heeft ook Amsterdam bereikt. Inmiddels zijn een aantal gevallen bekend, die door de GGD gemonitord worden en waarbij de mensen in thuisisolatie verblijven. Het contactonderzoek is inmiddels afgerond of wordt gedaan bij nieuwe gevallen.

Tussentijds kan de situatie uiteraard wijzigen. Via de de media wordt de bevolking door het RIVM en de GGD van de actuele situatie en de verspreiding van het virus op de hoogte gehouden. Als Watersportvereniging Sloterplas houden wij ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de GGD en passen hier zo nodig ons beleid en de uitvoering op aan.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de adviezen hoe te handelen staan vermeld op de website van de RIVM, de GGD en worden continu via de media verspreid. Sinds 27 januari 2020 geldt er een meldplicht bij het vermoeden van een besmetting dit melden bij de GGD.

Deze mededeling zal ook via de Ganzepraet worden verspreid. Tevens is een exemplaar opgehangen op het prikbord in de hal van het clubgebouw.

Bestuur
Watersport Vereniging Sloterplas

 

PS: Alhoewel we in onzekere tijden leven, gaan zonder tegenbericht zowel de algemene ledenvergadering als hijsdag gewoon door.  In het geval van annulering/verschuiving zal het bestuur dit uiterlijk één week van te voren aangeven via mail.