Geheimhoudingsverklaring

Zwaar bewolkt en regen en 11° C met windkracht 2

 

 

Watersport Vereniging Sloterplas gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen met inzage in de ledenadministratie een geheimhoudingsverklaring.

 

 

Ondergetekende is als bestuurslid en/of bestuursondersteuning en/of commissielid en/of teamleider actief bij Watersport Vereniging Sloterplas (verder: vereniging). 

Met het ondertekenen van deze verklaring via het naastgeleden formulier verklaar ik, ondergetekende,

  1. dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen; 
  2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;

  3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;

  4. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –traceerbaar;

  5. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen.

 

Vereniging zal uw geheimhoudingsverklaring alleen accepteren indien uw opgegeven gegevens 100% overeenkomen met de ledenadministratie. Indien de vereniging een afwijking constateerd, zal de vereniging de ingediende verklaring als onrechtmatig ervaren en als gevolg daarvan ongeldig verklaren.

 

 

Akkoord*

* Door het invullen van uw gegevens op dit invulformulier bevestigd u dat akkoord gaat met de naastgelegen vijf artikelen. Daarnaast geeft u aan de privacyverklaring gelezen en begrepen te hebben en op de hoogte te zijn wel zowel de privacy officer alsmede de datalek-procedure.


Beveiligings code Beveiligings code